Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόγραμμα “Κατάρτισης Γυναικών στην Επιχειρηματικότητα” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” στους τομείς δραστηριότητας “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της “Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία της εμπειρίας, Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με Κ.Α.2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

POSTER_ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_KYE_FEMINA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΥΕ_FEMINA ΑΑ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *