Πρόσκληση στην 4η/2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 4η/2015 συνεδρίαση θα λάβει χώρα την 11 Φεβρουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4_2015

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *