Πρόσκληση 7ης.2019 (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Πρόσκληση για 7ο Δ.Σ. 2019 έκτακτο

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *