Συνοπτικός διαγωνισμός: Ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού & ένδυση Δημοτικών Αστυνόμων Δήμου Τανάγρας 2019

8324_2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019

ΨΖΥ6ΩΗΒ-0ΝΦ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΔΥΣΗ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *