Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ – & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 59.616,35 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Α.O.Ε. 175.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΝΠΔΔ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *