Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου “Αναβάθμιση χώρων υγιεινής, κεντρικής εισόδου και φωτισμού αιθουσών στο 3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου

1.Τεχνική έκθεση

2.Προϋπολογισμός μελέτης

3.Τιμολόγιο Μελέτης

4.ΕΣΥ

5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

6.Απόφαση Οικονομικης Επιτροπής 76_2019

7.ΚΑΤΟΨΗ WC

8.Τομή πεζοδρομίου

9.ΤΕΥΔ

10. ΤΕΥΔ.xml

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *