Αιτήματα – Παράπονα

Ελλιπής φωτισμός
Μεταφορά στύλεων ΔΕΗ - ΟΤΕ
Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη
Βλάβη φωτεινού σηματοδότη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *