ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ ΄΄

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα : Α_O_Ε_ 011_2015 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ω6Φ4ΩΗΒ-6ΚΑ

Δελτίο Τύπου για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων

Το παρακάτω δελτίο τύπου στάλθηκε στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ και είναι σχετικά με την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων από το Δήμο Τανάγρας. Διαβάστε το δελτίο τύπου : Δελτίο Τύπου για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων