Πρόσκληση 3ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020 Με βάση το ΦΕΚ αρθμ φύλ.55/11-3-2020, “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης κορωνοϊού” οι Συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.

00 Πρόσκληση 3ης Συνεδρίαση 2020

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020 Με βάση το ΦΕΚ αρθμ φύλ.55/11-3-2020, “Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης κορωνοϊού” οι Συνεδριάσει των Δημοτικών Συμβουλίων θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.