ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ4

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ4/202Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ Για να δείτε το πρακτικό και τον…

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Πέμπτη 24/9/2020 έως και Δευτέρα 28/09/2020 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ…

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο tanagra.gr/…020/09/ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf   Για να δείτε τους…

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 03/2020…

Τροποποίηση αίτησης-υπευθυνης δήλωσης για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Με την Αριθμ. 52878 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»…

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Με το αριθμ. 52879/21-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έγινε ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   Διαβάστε το έγγραφο στον παρακάτω σύνδεσμο ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ…