Στοιχεία αναλύσεων νερού – 11/04/2017

Σας παραθέτουμε τις αναλύσεις νερού σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Απριλίου 2017 σε διάφορα τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Δηλεσίου και Σχηματαρίου. ΔΗΛΕΣΙ ΚΕΠ 11-4-2017 ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΔΗΛΕΣΙ ΚΕΠ 11-4-2017 ΔΗΛΕΣΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΒ 11-4-2017 ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΔΗΛΕΣΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣΒ 11-4-2017…

Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ ανάρτησης οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Σας κοινοποιούμε το δελτιο τύπο του ΟΑΕΔ που αφορα την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για απασχόληση  και κατάρτιση ανέργων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 01/2017 Δημόσια Πρόσληψη ΟΑΕΔ. Δελτίο Τύπου ΟΑΕΔ