Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

(όπως αυτός ψηφίστηκε τελικά από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της  3ης συνεδρίασης (τακτικής)  του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας,  με την  με αύξοντα αριθμό 31/2013 απόφασή του). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2013 Α.  Ε Σ Ο…