Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ ΔΤΑΝΑΓΡΑΣ)   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ…