Ν.Π.Δ.Δ.

Ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Τανάγρας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας), τα ΚΑΠΗ του Δήμου Τανάγρας επαναλειτουργούν κανονικά.   Η αναπληρώτρια Διευθύντρια ΝΠΔΔ…

Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τανάγρας σχολικού έτους 2022 – 2023

Οι εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τανάγρας ξεκινούν την Τετάρτη 11/5/2022 και λήγουν την Τρίτη 31/5/22. Οι αιτήσεις εγγραφής θα δίνονται και θα παραλαμβάνονται από τους υπεύθυνους των παιδικών σταθμών, ενώ τα απαραίτητα έγγραφα, θα είναι διαθέσιμα και στην…

Οικονομικές καταστάσεις και απολογισμός Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΠΔΔ ΤΑΝ – Οικονομικες καταστασεις 31.12.2020 με Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020