Ν.Π.Δ.Δ.

Ενημέρωση σχετικά με την επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου Τανάγρας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 (ΦΕΚ 2137/30.04.2022 τεύχος Β’: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας), τα ΚΑΠΗ του Δήμου Τανάγρας επαναλειτουργούν κανονικά.   Η αναπληρώτρια Διευθύντρια ΝΠΔΔ…

Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τανάγρας σχολικού έτους 2022 – 2023

Οι εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τανάγρας ξεκινούν την Τετάρτη 11/5/2022 και λήγουν την Τρίτη 31/5/22. Οι αιτήσεις εγγραφής θα δίνονται και θα παραλαμβάνονται από τους υπεύθυνους των παιδικών σταθμών, ενώ τα απαραίτητα έγγραφα, θα είναι διαθέσιμα και στην…