Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Συνοπτικός διαγωνισμός – Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων, Δήμου Τανάγρας 2020

Α.O.Ε. 292.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 36η) ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ_ΔΗΜΟΥ_ΤΑΝΑΓΡΑΣ_2021 τ σχ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ