Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ με προϋπολογισμό 143.500,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο  ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δημοπράτηση έργου κατασκευής παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας Δηλεσίου

Α.O.Ε. 328.2017 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΩΒ3ΒΩΗΒ-ΠΤ1 -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2017”

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην τεχνική έκθεση, στην συγγραφή υποχρεώσεων το άρθρο 5 δεν ισχύει. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό “προμήθεια υλικών ύδρευσης Δήμου Τανάγρας 2017”

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην τεχνική έκθεση, στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, α/α 74 η ποσότητα είναι 15 και η τιμή 7,33€ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό με τίτλο “ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

Σε απάντηση των αιτουμένων διευκρινήσεων σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:   Σχετικά για την ανοξείδωτη σέλλα επισκευής με Α/Α στον πίνακα υλικών 2-10 η διάσταση των σελλών αυτών πρέπει να είναι 300mm.     ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ