Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με προσπάθειες εξαπάτησης από επιτήδειους

Σας ενημερώνουμε για προσπάθειες εξαπάτησης από επιτήδειους, οι οποίοι επικοινωνούν με ανυποψίαστους πολίτες, τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς, ή μέσω emails/SMS προφασιζόμενοι ως αιτία επικοινωνίας την ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. Μάλιστα ισχυρίζονται, ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Τανάγρας και…

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΡΜΑΤΟΣ ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

1 Tεχνική Έκθεση 2 Προυπολογισμός 3 Τιμολόγιο μελέτης 4 Προμέτρηση 5 ΕΣΥ 6 ΕΕΕΣ 7 Α.O.Ε. 386.2022 8 Προκήρυξη (Περίληψη διακήρυξης) 9 Διακήρυξη δημοπρασίας 10 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 11 Θέση έργου ‘Δημοτικό Γήπεδο Άρματος’ 12. ΕΕΕΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

1 Tεχνική Έκθεση 2 Προυπολογισμός δημοπράτησης 3 Τιμολόγιο μελέτης 4 Προμέτρηση 5 ΕΣΥ 6 ΕΕΕΣ 7 Α.O.Ε. 387.2022 8 Προκήρυξη (Περίληψη) 9 Διακήρυξη δημοπρασίας 10 E_6412_4_Άρμα οδοί 11 E_6422_2-Ασωπία οδοί 12 Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 13. ΕΕΕΣ

Ανοικτή διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση χωρικών κατευθύνσεων τοπικής ανάπτυξης και την οργάνωση και εποπτεία των διεργασιών παρακολούθησης του ΤΠΣ κατά τις διατάξεις του Ν. 4759/2020»

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία άνω  των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/16, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση χωρικών  κατευθύνσεων τοπικής…

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

1 Tεχνική Έκθεση 2 Προυπολογισμός έργου 3 Τιμολόγιο μελέτης 4 Προμέτρηση 5 ΕΣΥ 6 ΕΕΕΣ 7 Α.O.Ε. 376.2022 8 Περίληψη διακήρυξης 9 Διακήρυξη δημοπρασίας 10.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-pdf 10.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ- ΓΕΦΥΡΑ-pdf 10.3 6413_5-pdf 10.4 ΤΟΜΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-pdf1 10.5 ΤΟΜΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-pdf2 11 Έντυπο Οικονομικής…