Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Σκούρτων (Β’ Φάση)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΣΚΟΥΡΤΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ) με προϋπολογισμό 190.500,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή της υπηρεσίας “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Δήμου Τανάγρας 2016”

Α.O.Ε. 410.2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚ.287-2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ ΜΕΣΩΝ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» με προϋπολογισμό 143.910,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Η περίληψη διακήρυξης και το τεύχος δημοπράτησης μπορούν να αντληθούν από τους ακόλουθους συνδέσμους :…

Δημόσιος φανερός προφορικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την αγορά ακινήτου (κτήματος)

Δημόσιος φανερός προφορικςό μειοδοτικός διαγωνισμός για την αγορά ακινήτου (κτήματος), με σκοπό την επέκταση της πλατείας Αγ. Παρασκευής στη Δημοτική ενότητα Σχηματαρίου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ