Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την ανακοίνωση 10176/23-6-2022

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την ανακοίνωση 10176/23-6-2022 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10176-2022 11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ_000446 12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ_000447 13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ_000448 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ 11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ_000446 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ_000447 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 13-ΠΙΝΑΚΑΣ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :  ΑΠΟ 25/6/2022 ΕΩΣ 29/6/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 2. Τις…

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο “Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα έως ΕΕΛ” (ΑΑ:189448)

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων από Οινόφυτα έως ΕΕΛ (ΑΑ:189448) με προϋπολογισμό 1.200.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΣΟΧ1/2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΒΟΛΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ 10-6-2022  έως 19-6-2022, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr, η οποία πρέπει να συνοδεύεται απο αποδεικτικό  καταβολής παραβόλου 20 €…

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Τανάγρας »

Α.O.Ε. 161.2022 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 407-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΟΡΘΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ SIGN

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό & ειδών τροφίμων Δήμου Τανάγρας & των Νομικών του Προσώπων έτους 2022- 2023»

Α.O.Ε. 162.2022 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 406-2022 ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗΗ SIGN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ1/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: 2-ΣΟΧ.1.2022.ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: 4-ΣΟΧ.1.2022..ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: 3-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 3-ΣΟΧ.1.2022. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -A1.ΓΝΩΣΗ Η.Υ. 3-ΣΟΧ.1.2022. ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Α2.ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ…