Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 – Αναθεωρημένο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦ ΔΗΜ 526-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναθεώρηση 12/07/2018: προστέθηκε το παρακάτω αρχείο Α.O.Ε. 458.2018 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2018 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)

Ανάπλαση Κ.Χ. Οικισμού Σκούρτων

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.Προϋπολογισμός μελέτης 3.Τιμολόγιο Μελέτης 4.ΕΣΥ 5.SXEDIO SKOYRTA 6.Α.O.Ε. 409.2018 ΟΡΘΗ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΤΩΝ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8. ΤΕΥΔ

Αναβολή του ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ TO ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΥΡΓΟΣ”

Αναβάλλεται ο ανοιχτός (ηλεκτρονικός) διαγωνισμός του έργου του τίτλου με προθεσμία υποβολής προσφορών 14/6/2018 και ώρα 11:00. Με νέα ανάρτηση θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και το νέο τεύχος δημοπράτησης

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ”

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.compressed 4.ΕΣΥ 5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6.ΤΕΥΔ 7.ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 362.2018 8.ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 1 9.ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 2 10.ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 3

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων του Δήμου και τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου & ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ»”.

7-. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦ ΔΗΜ 391-2018