Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αγ. Θωμά”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ με προϋπολογισμό 249.115,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο PORTAL

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Πλατείας Τ.Κ. Άρματος”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΑΡΜΑΤΟΣ με προϋπολογισμό 199.995,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : PORTAL

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Τανάγρας 2017

456-2017 Α.O.Ε. 652.2017 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΜΕΛΕΤΗ

Προκήρυξη για πρόσληψη 2 πτυχιούχων φυσικής αγωγής στη ΔΗΚΕΤ

Για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) στα πλαίσια του Προγράμματος Άθληση Για Όλους. ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ παγο 2017-2018

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή…

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

ΑΡΙΘΜ. 434/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΤΩΝ 2017 – 2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 480.431,72 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α Διακήρυξη Καύσιμα Τανάγρα 434-2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΑΝΑΓΡΑ _08.08.…