Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός – Προμήθεια πινακίδων σήμανσης Δήμου Τανάγρας 2019

Α.O.Ε. 258.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 35η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PINAKIDES

Συνοπτικός διαγωνισμός – Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δήμου Τανάγρας 2019

Α.Ο.Ε. 244.2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (3)- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2019

Πρόσληψη δύο (2) εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ   Πρόσληψη δύο  (2) εθελοντών  Σχολικών Τροχονόμων , για το σχολικό έτος 2019-2020, για: 1. το Δημοτικό Σχολείο Σκούρτων και 2. το Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Σχολική…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) στα πλαίσια του Προγράμματος Άθληση Για Όλους

Για όλες τις πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο αρχείο παρακάτω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΚΕΤ – Φυσική Αγωγή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας

Για όλες τις πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο αρχείο παρακάτω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΚΕΤ – Διδακτικο προσωπικό

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019”

Α.O.Ε. 211.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΩΦ02ΩΗΒ-ΝΥΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ