Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας

Αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων-προσληπτέων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο tanagra.gr/…020/09/ΠΡΑΚΤΙΚΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf   Για να δείτε τους…

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 03/2020…

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους δήμους για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων – Διευκρινήσεις από το υπουργείο

Στο συνημμένο έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο εσωτερικών θα βρείτε ορισμένες διευκρινήσεις για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 13159_2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Με το αριθμ. 52879/21-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έγινε ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   Διαβάστε το έγγραφο στον παρακάτω σύνδεσμο ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ…

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αικατερίνη Ευαγγελία Τηλέφωνα: 2262351100 – 2262351145 – 2262351140 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.…

Ανακοίνωση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ’

1. Τεχνική έκθεση 2. Προυπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Α_O_Ε_ 191_2020 6. Όροι διακήρυξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7. ΤΕΥΔ 8. Γενική οριζοντιογραφία οδού 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΕΥΔ