Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

20180209-TEYD_v1.0 Etep TEYD ΕΣΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΑΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.doc_1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 30.333 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους δήμους απο τον ΟΑΕΔ

Ξεκίνησαν από την 1/8/2018 και ώρα 14:00 μέχρι και την 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους…