Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός – Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Τανάγρας 2023

Α.O.Ε. 112.2023 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μ Ε ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2023 _signed

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ ΔΤΑΝΑΓΡΑΣ)   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ…

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας” (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 199612)

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Ε. Τανάγρας“ με προϋπολογισμό 16.170.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΟΧ1/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: ΠΡΑΚ14-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΤΙΚΟ_001711 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: 12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ…

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων” (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 197354)

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων“ με προϋπολογισμό 775.868,55 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ…

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 161.265,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%

Α.O.Ε. 073.2023 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) διακηρυξη με αδαμ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΟΡΘΗ SIGN

Ηλεκτρονικός Ανοικτος Διαγωνισμός “Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Τανάγρας”

Α.O.Ε. 072.2023 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ