Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο “Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Οινοφύτων”

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 65/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο “Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Οινοφύτων” ΑOΕ_65_2020_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ με προϋπολογισμό 3.889.319,71 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2020”

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2020” espd-request-v2 Α.O.Ε. 031.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΠΝΞΩΗΒ-ΜΝΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου» με προϋπολογισμό 128.820,25 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :…

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Οινοφύτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Οινοφύτων με προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου με προϋπολογισμό 59.900,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου