Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προσλήψεις στο Δήμο Τανάγρας μέσω ΑΣΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 66 (ΑΣΕΠ) 31/12/2021 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξη 13Κ/2021 για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-2020” ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τανάγρας” ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ2014-2020” ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό…

Προκήρυξη της ΔΗΚΕΤ για την πρόσληψη 1 Πτυχιούχου φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) στα πλαίσια του Προγράμματος Άθληση Για Όλους.            Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα αρχεία:…

Προκήρυξη Δημόσιων Πλειοδοτικών Διαγωνισμών για την εκμίσθωση Σχολικών Κυλικείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τανάγρας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου διάρκειας εννέα (9) ετών , για Α) ΓΕΛ Οινοφύτων:   …

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Οινοφύτων 2021 (ΑΑ:184289)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Οινοφύτων 2021 (ΑΑ:184289) με προϋπολογισμό 496.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ