Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μελέτης με τίτλο “Μελέτες για το έργο Περιβαλλοντική Ανάκτηση του Υπόγειου Υδροφορέα”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο Μελέτες για το έργο “Περιβαλλοντική Ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα” με προϋπολογισμό 622.241,93 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ…

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός – «Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών μέσων ετών 2017-2019»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 8 3 /2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών μέσων ετών 2017-2019». 283-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΟΕ 438-2017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΥ Σ.

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 8 2 /2017 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2017 – 2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α 803.453,39) 282-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ καυσιμα ΑΟΕ…

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με θέμα “Προμήθεια ασφάλτου”

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθμός διακήρυξης 2 8 1/2017 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» ΑΟΕ 436-2017 ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 281-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ 2017

Ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων-αποτυχόντων υποψηφίων για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τανάγρας – Ορθή Επανάληψη

Σας επισυνάπτουμε τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 01/2017 ανακοίνωση Σ.Ο.Χ. Ορθή επανάληψη ως προς την αναγραφή του επιθέτου υποψηφίου ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Αναστόπουλος) και του ονόματος υποψήφιας ΠΕ…