Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τανάγρας

Σας επισυνάπτουμε τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τανάγρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 01/2017 ανακοίνωση Σ.Ο.Χ. Πρακτικό Κατάταξης Κατάταξη KΟΙΝ. ΛΕΙΤ. Κατάταξη ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κατάταξη ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πίνακας Απορρίψεων Κοινωνικών Λειτουργών Πίνακας απορρίψεων ψυχολόγων

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Ανάπλαση Εισόδου Τ.Κ. Κλειδιού”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΚΛΕΙΔΙΟΥ με προϋπολογισμό 191.475,36 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.) Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο tanagra.gr

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων περιοχής Ασωπού»”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της Συμφωνίας πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων περιοχής Ασωπού» με προϋπολογισμό 247.028,83 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α) Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από…