Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ2/2022) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 16. 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ – ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 16.ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ2/2022) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ …

Διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του Δημοτικού Σχολείου της Δ.Ε. Δηλεσίου

Α.Ο.Ε. 232.2022 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28η) ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 534-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2022”

35_2021_ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ O20220~1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 507-2022 ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΝΙΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Κατάθεση Αιτήσεων ηλεκτρονικά: Από 22/07/2022 έως και 04/08/2022 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες…

Περιληπτική διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ»

Περιληπτική διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.500,00€ πλέον Φ.Π.Α 24% 6Ζ4ΣΩΗΒ-8Σ1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ O20320~1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ SIGN

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την ανακοίνωση 10176/23-6-2022

Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την ανακοίνωση 10176/23-6-2022 – ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10176-2022 11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ_000446 12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ_000447 13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ_000448 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ 11-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ_000446 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ 12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ_000447 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 13-ΠΙΝΑΚΑΣ…