Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου με προϋπολογισμό 299.995,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Πέμπτη 5/11/2020 έως και Δευτέρα 09/11/2020 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: 2262351140-51141   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ…

Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου: “Κατασκευή Στέγαστρου στο Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου”

01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ signed 02_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ signed 03_ Προϋπολογισμός μελέτης signed 04_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ signed 05_ΕΣΥ signed 06α_στατικη μελετη 06β_SKARIFHMA signed espd-request-v2(xml) espd-request-v2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων για τη δημιουργία υπηρεσιών στο νέο Δημαρχείου Δ.Ε. Σχηματαρίου».

Α.O.Ε. 259.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 35η) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΕΣΥ(3) ΚΑΤΟΨΗ KTIΡΙΟΥ ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(1) Τεχνική Εκθεση(2) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ(1)

Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Σχηματαρίου».

111 Τιμολόγιο Μελέτης(1) Α.O.Ε. 258.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 35η) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΕΣΥ(4) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(2) Τεχνική Εκθεση(3) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Εντοπισμός φρεατίων κεντρικών δικτύων ύδρευσης με προϋπολογισμό 59.900,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ