Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Αιτήσεις για κοινωφελή ΟΑΕΔ 2020

Ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 11.00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων…

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ Τανάγρας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ΔΕ Τανάγρας με προϋπολογισμό 359.600,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Γυμνασίου-Λυκείου Σχηματαρίου και μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας»

1_ ΤΕΥΧΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 2_ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 4_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 5_ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6_Περίληψη_Διακηρυξη 7_ΤΕΥΔ 8_ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 9_ Α.O.Ε. 132.2020 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 948.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24 %»

Α.O.Ε. 126.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020 -2022 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟ ΩΤΞ1ΩΗΒ-ΓΧ3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”

8956_2020 ME ADAM ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑOΕ_125_2020_ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΠ_ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ