Ανακοινώσεις

Δημοπράτηση έργου κατασκευής παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας Δηλεσίου

Α.O.Ε. 328.2017 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΩΒ3ΒΩΗΒ-ΠΤ1 -ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΥΔ