Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την λειτουργία του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ (SEATRACK) στο Δήλεσι

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν από δημότες και χρήστες του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ που έχει εγκατασταθεί στην παραλία Δηλεσίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι χειριστήρια του συστήματος απευθείας από την κατασκευάστρια…

Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων Έτους 2017 του Δήμου Τανάγρας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10, δημοσιοποιούνται οι ελεγμένες από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017 του Δήμου Τανάγρας. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Ω7ΤΨΩΗΒ-ΙΓ9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ…

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. Προϋπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. ΕΣΥ 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6. Α.O.Ε. 123.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η) ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 7. ΤΕΥΔ 8. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ