Ανακοινώσεις

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων του Δήμου και τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου & ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ»”.

7-. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦ ΔΗΜ 391-2018