Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :  Από  Πέμπτη 23/03/2023  έως  Παρασκευή 7/4/2023   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέο, σύγχρονο γήπεδο αντισφαίρισης ξεκινά στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σχηματαρίου  “Ευάγγελος Δεπάστας “

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέο, σύγχρονο γήπεδο αντισφαίρισης ξεκινά στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Σχηματαρίου “Ευάγγελος Δεπάστας “

Την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» μεταξύ του Δημάρχου Τανάγρας, Βασίλη Περγάλια και  του νόμιμου εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρείας με την επωνυμία «HELLASOD Α.Ε.», που πρόεκυψε μετά…

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Προϋπολογισμού 120.400,00 € πλέον ΦΠΑ

Α.O.Ε. 044.2023 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ SIGN