Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :  ΑΠΟ 25/6/2022 ΕΩΣ 29/6/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 2. Τις…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με θέμα: Διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους ΤΕΒΑ Ιουνίου 2022

Ο Δήμος Τανάγρας ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Βοιωτίας για την υλοποίηση των δράσεων του Ε.Π «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) πρόκειται να διανείμει τρόφιμα,  σε εκατόν εξήντα οκτώ (168) νοικοκυριά…

Ανακοίνωση – Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με Θέμα: Σχηματισμός Τμημάτων Γυμναστικής

Ο Δήμος Τανάγρας  ολοκλήρωσε την πρόσληψη δύο πτυχιούχων ΠΕ  Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 02/2022 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. Το τμήμα κοινωνικής προστασίας-παιδείας-πολιτισμού Δήμου Τανάγρας (σε συνεργασία με την ΔΗΚΕΤ ) ενημερώνει το κοινό για τον σχηματισμό τμημάτων…