Νέα

Δήμος Τανάγρας / 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – Δραματοποιημένο Αφιέρωμα: “Ιερολοχιτών Λόγος”

Δήμος Τανάγρας / 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – Δραματοποιημένο Αφιέρωμα: “Ιερολοχιτών Λόγος”

Με αφορμή το 1821 και την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο Δήμος Τανάγρας παρουσιάζει το δραματοποιημένο αφιέρωμα «Ιερολοχιτών Λόγος», βασισμένο στο ομότιτλο θεατρικό κείμενο της Ελένης Γιαννακού. Με κεντρική έννοια την αγάπη για την…

Οικονομικές καταστάσεις και απολογισμός Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δήμου ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΠΔΔ ΤΑΝ – Οικονομικες καταστασεις 31.12.2020 με Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ξεκινά το έργο “Κατασκευή πίστας SKATEBOARD” στο Σχηματάρι, προϋπολ. 74.368,33 €

Την Τρίτη 16/11/2021 στο Δημοτικό κατάστημα στο Σχηματάρι ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας υπέγραψε με τον Ανάδοχο της εταιρείας Καμαριώτη Αθανάσιο τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή πίστας SKATEBOARD» στο Σχηματάρι, προϋπολογισμού 74.368,33 €. Το έργο που χρηματοδοτείται…

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για προμήθεια χημικού υλικού

Ο Δήμους Τανάγρας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, 58.800,00€ πλέον…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες,  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Τανάγρας στα σχολεία. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε το έργο που περιελάμβανε την ανακατασκευή του αύλειου χώρου στο Νηπιαγωγείο του Αεροδρομίου Τανάγρας. Στόχος της παρέμβασης ήταν να επιτευχθεί:  1ον) η βελτίωση του εξωτερικού χώρου του νηπιαγωγείου με βασική…