Νέα

Ενημέρωση για την λειτουργία του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ (SEATRACK) στο Δήλεσι

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν από δημότες και χρήστες του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ που έχει εγκατασταθεί στην παραλία Δηλεσίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να αποκτήσουν οι ενδιαφερόμενοι χειριστήρια του συστήματος απευθείας από την κατασκευάστρια…

Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων Έτους 2017 του Δήμου Τανάγρας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10, δημοσιοποιούνται οι ελεγμένες από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2017 του Δήμου Τανάγρας. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Ω7ΤΨΩΗΒ-ΙΓ9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ…

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. Προϋπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. ΕΣΥ 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6. Α.O.Ε. 123.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η) ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 7. ΤΕΥΔ 8. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ

Ανακοίνωση σχετικά με την αποψίλωση ξερών χόρτων

Ο Δήμος Τανάγρας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου και την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ άρθρο 4 ΦΕΚ 724 Β/ 22-12-87 που αφορά τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται μέσα σε…

Αναλύσεις Θαλασσινού νερού – 30/05/2019 & 12/06/2019

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αναλύσεις Θαλασσινού νερού σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαίου και στις 12 Ιουνίου 2019 καθώς και φωτογραφικό υλικό την ημέρα της δειγματοληψίας. ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 12-6-2019 ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 30-5-2019 ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΑΚΛΑΚΟΣ 12-6-2019 ΘΑΛΑΣΣΑ…