Νέα

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου Τανάγρας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 6 του άρθρου 266 Ν. 3852/10, δημοσιοποιούνται οι ελεγμένες από Ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή, ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2020 του Δήμου Τανάγρας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ

Προσλήψεις στο Δήμο Τανάγρας μέσω ΑΣΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 66 (ΑΣΕΠ) 31/12/2021 δημοσιεύθηκε η  Προκήρυξη 13Κ/2021 για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν…

Ευχαριστήριο μήνυμα Δημάρχου Τανάγρας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας και πρόεδρος του προγράμματος «κοινωνικού παντοπωλείου» κ. Βασίλης Περγάλιας & το τμήμα κοινωνικής προστασίας-παιδείας-πολιτισμού ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς, οι οποίοι  στήριξαν το επισιτιστικό έργο του Δήμου κατά την χριστουγεννιάτικη περίοδο 2021 αλλά και στην διάρκεια των προηγούμενων…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Νέα σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης θα αποκτήσουν πολλές οδοί στη Δ.Ε. Δηλεσίου

Σύγχρονα δίκτυα ύδρευσης θα αποκτήσουν πολλές οδοί στο Δήλεσι μετά την υπογραφή σύμβασης στις 11 Ιανουαρίου 2022 από τον Δήμαρχο Τανάγρας Βασίλη Περγάλια με τον ανάδοχο ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ για το έργο “Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου”. Το…

Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 466 Β’/8-02-2021, ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92) εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» προσαρτάται σ’ αυτήν και αποτελεί…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δήμος Τανάγρας: Προμήθεια αυτοδιαγνωστικών τεστ (self-test) και έγκαιρη διανομή σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας

Με νέα μέτρα και υγειονομικά πρωτόκολλα ξεκίνησαν σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Δεδομένου των πολλών ελλείψεων self-test που παρατηρήθηκαν στα φαρμακεία, ο Δήμος Τανάγρας – και προσωπικά ο Δήμαρχος Βασίλης Περγάλιας – με γρήγορα αντανακλαστικά και άμεσες ενέργειες, προέβη…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δήμος Τανάγρας: Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2022

Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς 2022, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας με την με αριθ. Πρωτ. 1100619 /30-12-2021 απόφαση, ο Προϋπολογισμός του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2022, σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 192/2021, απόφαση του…