Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την “Κατασκευή και επισκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Τανάγρας”

Α.Ο.Ε. 27.19 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ με προϋπολογισμό 1.350.000,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ