Διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2017”

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2017 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής στην τεχνική έκθεση, στην συγγραφή υποχρεώσεων το άρθρο 5 δεν ισχύει. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ