ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ ́αριθμ. ΣΟΧ 3 /2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ ́αριθμ. ΣΟΧ 3/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της» από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες…

Ανακοίνωση για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών – ορθή επανάληψη

Ανακοίνωση σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2017, σε ορθή επανάληψη (εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στις μειονεκτικές περιοχές η Καλλιθέα). Ανακοίνωση

Αναλύσεις πόσιμου νερού Δ.Ε. Οινοφύτων

Σας παραθέτουμε έκτακτες αναλύσεις πόσιμου νερού στην Δ.Ε. Οινοφύτων και σχετικό δελτίο τύπου από το τμήμα Ύδρευσης / Αποχέτευσης του Δήμου. ΟΙΝΟΦΥΤΑ CAFE MY COFFEE 6-10-2017 ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ CAFE MY COFFEE 6-10-2017 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6-10-2017 ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 6-10-2017 Δελτιο…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”

 O ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ” με προϋπολογισμό 50.550,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τους ακόλουθους συνδέσμους 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.…