Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Οινοφύτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ με προϋπολογισμό 58.000,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση για τα Προνοιακά επιδόματα – Μάης 2017

Ο Δήμος Τανάγρας ενημερώνει τους επιδοματούχους ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πληρωμή του διμήνου Μαρτίου – Απριλίου 2017. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής είναι η 19η Μαίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας/Πολιτισμού/Παιδείας Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262351102, 2262351152 Πληροφορίες: Ελένη Γιαννακού, Ευαγγελία…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου με προϋπολογισμό 49.999,02 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Για τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια : «ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» προυπολογισμού δαπάνης 25.967,50 € πλέον ΦΠΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ. 5 & 6 Ν. 4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 2017 ΑΙΤΗΣΗ