Ενημέρωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, παρατείνεται η υποβολή αίτησης έως 31-12-2019 στη ρύθμιση των 100 δόσεων του νόμου 4611/2019, με δόση από 20 ευρώ το μήνα και απαλλαγή προσαυξήσεων έως 100% σε εφάπαξ εξόφληση των οφειλών στον Δήμο Τανάγρας. (ΦΕΚ Α΄145/30-09-2019) Πληροφορίες…

Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός…