Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός – Προμήθεια σκυροδέματος Δήμου Τανάγρας 2023

Α.O.Ε. 112.2023 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μ Ε ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2023 _signed

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ ΔΤΑΝΑΓΡΑΣ)   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ…