Ανακοίνωση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο ‘ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ’

1. Τεχνική έκθεση 2. Προυπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Α_O_Ε_ 191_2020 6. Όροι διακήρυξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗ-ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7. ΤΕΥΔ 8. Γενική οριζοντιογραφία οδού 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΤΕΥΔ

Ανακοίνωση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΠΥΡΚΑΛ…’

1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 5. Α.O.Ε. 174.2020 6. Όροι διακήρυξης ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΠΥΡΚΑΛ 7. ΤΕΥΔ 8. Θέση έργου Τ_Κ_ Πύλης 9. Θέση έργου Τ_Κ_ Σκούρτων 10. Θέση έργου Τ_Κ_ Στεφάνης…

Ανακοίνωση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο «EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»

1. Τεχνική Έκθεση 2. Προυπολογισμός 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ 5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6. Α.O.Ε. 173.2020 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Εσωτερική Οδοποιία ΔΚ Σχηματαρίου 8. ΤΕΥΔ 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 10. Αποτύπωση οδών έργου 11.…

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο “ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ( ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ& ΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2020”

Α.O.Ε. 188.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2020 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 528-2020 ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΔ

Ενημερωτικό υλικό από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τη χρήση μάσκας

Ενημερωτικό υλικό από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τη χρήση μάσκας

Το Υπουργείο Υγείας, κρίνοντας αναγκαίο το ευρύ κοινό να κατανοήσει την ανάγκη χρήσης της προστατευτικής μάσκας προσώπου καθώς και τους κανόνες σωστής χρήσης της, προχώρησε στη δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες χρήσης της…

Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης στην οδό Αγ. Γεωργίου έως την οδό Ευβοίας (Δ.Ε. Δηλεσίου) τη Δευτέρα 03/08/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στη Δ.Ε Δηλεσίου, στην οδό Αγ. Γεωργίου έως την οδό Ευβοίας, θα υπάρξει διακοπή νερού στις 3/8/2020, από τις 07:30, με εκτιμώμενο χρόνο επαναφοράς υδροδότησης στις 14:00, εκτός απροόπτου, λόγω εργασιών-επεμβάσεων στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης.