Γεωγραφία Τ.Κ. Ασωπίας

Η Ασωπία αποτελεί ένα από τα τέσσερα χωριά του Δήμου Τανάγρας στο Νομό Βοιωτίας, όπως δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Νόμο Καλλικράτη. Τα υπόλοιπα χωριά του δήμου είναι: το Άρμα, η Καλλιθέα και η Τανάγρα. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 865 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011.