Δημοτολόγιο

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Βεβαίωσης Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκου

Βεβαίωσης Ταυτοπροσωπίας Ενήλικου

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων όταν όλα τα μέλη είναι γραμμένα στον ίδιο δήμο

Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου και άνοιγμα οικογενειακής μερίδας

Δήλωση γέννησης - βάπτισης - θανάτου στο δημοτολόγιο

Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Αλλαγή Στοιχείων τέκνου λόγω υιοθεσίας και εγγραφή στο Δημοτολόγιο

Δήλωση Γάμου στο Δημοτολόγιο

Διόρθωση ηλικίας γυναικών

Διόρθωση Κυρίου Ονόματος

Διόρθωση Τόπου Γέννησης και Θρησκεύματος

Εγγραφή ενηλίκου σε δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων

Εγγραφή ομογενών ποντιακής καταγωγής

Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων Με τέκνα

Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή Εν Χηρεία Συζύγων Με τέκνα

Εντοπιότητα

Εγγραφή Αδηλώτου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

Πιστοποιητικό Στρατιωτικών σχολών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *