Ιστορία Τ.Κ. Άρματος

Πήρε το όνομα του από το σημείο όπου πιστεύοταν ότι βούλιαξε το άρμα του Αργείου στρατηγού Αμφιάραου, ο οποίος πήρε μέρος στην εκστρατεία των Επτά επί θήβας, υπό τον Πολυνείκη, αδερφό του Ετεοκλή και γιο του Οιδίποδα. Κατά την υποχώρησή του από τη Θήβα, ο Αμφιάραος καταδιωκόταν από το Θηβαίο στρατηγό Πολυκλύμενο. Όμως, ο Δίας, έριξε κεραυνό που άνοιξε χάσμα στη γη και κατάπιε το άρμα του Αμφιάραου.

Κοντά στο χωριό υπάρχει χαμηλός πέτρι­νος λόφος στην κορυφή του οποίου υπάρχει μεσαιωνικός πύργος και με­σαιωνικό τείχος. Σώζονται ακόμη λείψανα του αρχαίου οχυρωματικού περιβόλου που ανήκε στην αρχαία πόλη, την ονομαζόμενη από το Στράβωνα Ελέ­ων και από τον Πλούταρχο Ελεών. Στα ριζά του πέτρινου αυτού λόφου είναι ακόμη και σήμερα, η πηγή Ακίδουσα όπως αναφέρεται από τον Πλούταρχο (Ελληνικών κεφαλαίων καταγραφή 41).

Ο L. Ross ερευνώντας και μελετώντας την περιοχή του Άρματος και τα αρχαία λείψανά του, διατύπωσε με δική του επιχειρηματολογία, τη γνώμη, ότι στο χωριό Δρίτσα (ή Ντρίτσα) περίπου ήταν άλλοτε το αρχαίο Άρμα. Η μετονομασία του χωριού από Δρίτσα σε Άρμα έγινε σύμφωνα με αυτή την άπο­ψη. Από τις πολίχνες της «τανα­γρικής τετρακωμίας» του Στράβωνα, ο Παυσανίας αναφέρει μόνο δύο, το Άρμα και την Μυκαλησσό.

Οι σημερινοί κάτοικοι του χωριού προέρχονται από τη φυλή των Αρβανιτών, ενώ υπάρχει και ομάδα κατοίκων με καταγωγή από την Ευρυτανία, απόγονοι εσωτερικών μεταναστών των μεταπολεμικών δεκαετιών.