Ιστορία Τ.Κ. Στεφάνης

Μέχρι το 1927 ονομαζόταν Κρώρα οπότε μετονομάστηκε σε Στεφάνη. Κοντά στην Στεφάνη ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας το 2007.

Η φωτιά του 2007