Λειτουργία λαϊκών αγορών Δήμου Τανάγρας από 17/6/2020 – 28/6/2020

Για το χρονικό διάστημα από 17/6/2020 έως 28/6/2020, στις λαϊκές αγορές του Δήμου θα μπορούν  να συμμετέχουν όλοι οι παραγωγοί και οι έμποροι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κάθε λαϊκή αγορά του Δήμου.

Ειδικότερα: Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 (ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020), άρθρο 2,  για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.

Η μη τήρηση των ανωτέρω κανόνων, θα επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας , καθώς και την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *