Ληξιαρχείο

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Δήλωση Γέννησης Τέκνου (εντός γάμου)

Δήλωση Γέννησης Τέκνου (εκτός γάμου)

Δήλωση Βάπτισης Τέκνου

Πράξη Ονοματοδοσίας Τέκνου

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης - Βάπτισης

Δήλωση Γάμου

Δήλωση Διαζυγίου

Δήλωση Θανάτου και Άδεια Ταφής

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Προσβολή Πατρότητας

Αναγνώριση Τέκνου γεννηθέντος από άγαμη μητέρα

Αναγνώριση Τέκνου γεννηθέντος εντός γάμου

Υιοθεσία Ανήλικου Τέκνου

Πράξη Δημοτικότητας

Πράξη Ανάκτησης Οικογενειακού επωνύμου από γυναίκα εντός γάμου

Εκθέσεις ληξιαρχικών πράξεων - Βάπτιση τέκνου

Εκθέσεις Ληξιαρχικών Πράξεων - Πράξη Ονοματοδοσίας Τέκνου

Εκθέσεις Ληξιαρχικών Πράξεων-Δήλωση Διαζυγίου

Εκθέσεις Ληξιαρχικών Πράξεων-Βεβαίωση Υιοθεσίας ανηλίκου Τέκνου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *