Λύκεια

Λύκεια τηλέφωνο Διεύθυνση
Γενικό Λύκειο Σχηματαρίου (ΓΕΛ)
22620-58001 Σχηματαρι
Επαγγελματικό Λύκειο Σχηματαρίου (ΕΠΑΛ) 22620-58569 Σχηματάρι
Γενικό Λύκειο Οινοφύτων 22620-30955 Οινόφυτα
Γενικό Λύκειο Ασωπίας 22620-95206 Ασωπία
Γενικό Λύκειο Πύλης (Λυκειακές τάξεις)  22630-31357  Πύλη
     
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *