Νηπιαγωγεία

Παιδικοί σταθμοί τηλέφωνο fax Διεύθυνση
Σχηματαρίου 22620-58377 22620-58377 Σχηματάρι
Οινοφύτων 22620-31447 22620-31447 Οινόφυτα
Αγ. Θωμά 22620-37077 22620-37077 Αγ. Θωμάς
       
Νηπιαγωγεία τηλέφωνο fax Διεύθυνση
1ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου 2262058923 2262057028 Σχηματάρι
2ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου 2262059366 2262059366 Σχηματάρι
3ο Νηπιαγωγείο Σχηματαρίου 2262056719 2262056719 Σχηματάρι
Νηπιαγωγείο Αεροδρομίου Τανάγρας 2262045924 2262059630 Αεροδρόμιο Τανάγρας
Νηπιαγωγείο  Οινόης 2262058007 2262058007 Οινόη
1ο Νηπιαγωγείο Οινοφύτων 2262031446 2262031446 Οινόφυτα
2ο Νηπιαγωγείο Οινοφύτων 2262031194 2262031194 Οινόφυτα
Νηπιαγωγείο Τανάγρας 2262055305 2262055305 Ταναγρα
Νηπιαγωγείο Δηλεσίου 2262036022 2262036022 Δήλεσι
Νηπιαγωγείο Σκούρτων 2263031253 2263031253 Σκούρτα
Νηπιαγωγείο Πύλης 2263031217 2263031217 Πύλη
Νηπιαγωγείο  Καλλιθέας 2262094040 2262094040 Καλλιθέα
Νηπιαγωγείο  Ασωπίας 2262095383 2262095383 Ασωπία
Νηπιαγωγείο  Άρματος 2262071562 2262071562 Αρμα
Νηπιαγωγείο  Αγίου Θωμά 2262037022 2262037022 Αγ. Θωμάς
       
ΓΡ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 22620 80002-22620 27859-22620 25148      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *