Οργανόγραμμα

Στους παρακάτω συνδέσμους είναι το Οργανόγραμμα του Δήμου Τανάγρας και η έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *