ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΓΙΑ 3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2021

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *