Μητρώο Αρρένων

Χορήγηση Πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολόγιο του Δήμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

  • Αίτηση ενδιαφερόμενου.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση.

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς εγγεγραμμένων

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολόγιο του Δήμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

  • Αστυνομική Ταυτότητα.
  • Πιστοποιητικό Μ.Αρρένων από εκεί που είναι εγγεγραμμένος σε β’ εγγραφή.
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση.

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση, ενώ η παραλαβή μπορεί να γίνει από το γραφείο Δημοτολόγιο του Δήμου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρατίθενται ως εξής:

  • Ληξιαρχική πράξη Θανάτου από τον αρμόδιο Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητας γι αυτόν που απεβίωσε. Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα
  • Αντίγραφο της τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για όσους κηρύσσονται σε Αφάνεια.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *