Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΙΝΟΗΣ».

1_Τεχνική έκθεση 2_ Προϋπολογισμός μελέτης_signed 3_ Τιμολόγιο Μελέτης_signed 4_Μελέτη Φωτισμού_signed 5_ Προμετρήσεις_signed 6_ Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed 7_ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων_signed 8_Αρχιτεκτονική μελέτη_οριζοντιογραφία πράξης_ 9_Σχέδια λεπτομερειών_signed 10_Α.O.Ε. 237.2021 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) 11_Περίληψη διακήρυξης_Προκήρυξη 12_Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας έργου 13_Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης…

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – προμήθεια γάλακτος και τροφίμων του ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ» & του Δήμου Τανάγρας & του Κοινωνικού Παντοπωλείου

6ΜΝΞΩΗΒ-ΙΥΡ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ espd-request-v2(1) espd-request-v2(2) Α.O.Ε. 220.2021 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ).Ver_1_1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου (ΑΑ:181886)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου (ΑΑ:181886) με προϋπολογισμό 323.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην 2η Ολοκληρωμένη Εξαγωγική – Διαδικτυακή Δράση Τροφίμων & Ποτών «The Greek Nordic Trade» για τις Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ισλανδία) 15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ_THE GREEK NORDIC TRADE – ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΕ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ ΠΣΤΕ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_THE GREEK NORDIC TRADE 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ – ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ με προϋπολογισμό 41.110.250,00 € Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί…

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής τεχνικής και λοιπής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής τεχνικής και λοιπής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» με προϋπολογισμό…