Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών οχημάτων για την διαχείριση βιοαποβλήτων” (ΑΑ : 177606, ΑΑ : 177807)

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών οχημάτων για την διαχείριση βιοαποβλήτων με προϋπολογισμό 744.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων με προϋπολογισμό 220.100,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ” προϋπολογισμού μελέτης 432.098,71€ Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1_ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 3_2_ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 3_3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3_4_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 3_5_ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ…

Πρόσκληση σε δημοπρασία για την εκμίσθωση κ/χ για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης

Α.O.Ε. 294.2022 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 37η) ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Χ. ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΨΘΤ2ΩΗΒ-4ΒΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 2022

Α.O.Ε. 284.2022 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 35η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΜΑΠ 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση του Δημοτικού Σχολείου της Δ.Ε. Δηλεσίου

Α.O.Ε. 236.2022 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30) ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΛΕΣΙΟΥ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΓΟΝΟΣ) ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 582-2022 (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ