Νέα

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με θέμα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2021”

Ο Δήμος Τανάγρας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 52.210,07πλέον…

Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας για κλειστά σχολεία αύριο Παρασκευή 15/10/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   677/2021 Ο Δήμαρχος Τανάγρας      Έχοντας υπόψη : Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες…

Αναλύσεις Θαλασσινού νερού – 29/09/2021

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αναλύσεις Θαλασσινού νερού σε τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και φωτογραφικό υλικό την ημέρα της δειγματοληψίας. ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 29-9-2021 ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΠΑΚΛΑΚΟΣ 29-9-2021

Ανακοίνωση για διενέργεια δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό στο Σχηματάρι, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Δ.Υ.,   σε συνεργασία με τον Δήμο Τανάγρας, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και  από ώρα 9:00 π.μ.,  μέχρι  13.00 π.μ. (9-1),  θα  διενεργήσει   δωρεάν   ελέγχους  rapid test για τον κορωνοϊό, στο χώρο του νέου ΚΑΠΗ Σχηματαρίου…

Ανακοίνωση για διακοπές νερού στην Πλάκα Δήλεσι

Ο Δήμος Τανάγρας ενημερώνει τους κατοίκους της Πλάκας Δηλεσίου , ότι από αύριο 7/10 και για δεκαπέντε (15) περίπου ημέρες, θα γίνονται ολιγόωρες διακοπές νερού στην περιοχή της Πλάκας Δηλεσίου και στο τμήμα που υδροδοτείται μεταξύ των οδών Μακεδονίας και…

Αναλύσεις πόσιμου νερού σε Οινόφυτα με πλήρη χημική ανάλυση – 08/09/2021

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις αναλύσεις πόσιμου νερού  που πραγματοποιήθηκαν στις 08 Σεπτεμβρίου 2021 στα Οινόφυτα της Δ.Ε. Οινοφύτων. Στα πλαίσια του ελέγχου της  ποιότητας του πόσιμου νερού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  ο Δήμος Τανάγρας πραγματοποίησε για την Ζώνη…